Seria Ekonomia

Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia

Zeszyty Naukowe WSEI ekonomia

ISSN: 2081-8009
Częstotliwość wydań: półrocznik
Redaktor naczelny: dr Marian Stefański, prof. WSEI
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2009-2018

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji seria Ekonomia stanowią  czasopismo, którego celem jest określenie czynników i warunków wzrostu regionu lubelskiego i Polski Wschodniej, zaprezentowanie mechanizmów wspomagania sektora MŚP w Polsce i na świecie, roli polityki państwa w procesie tworzenia, tzw. przyjaznego otoczenia dla małego biznesu.

Tematyka rozwoju regionalnego i lokalnego;- teoria i praktyka,  okazuje się  atrakcyjna dla wielu państw z  Europy Południowo-Wschodniej, co sprzyja prowadzeniu naukowej dyskusji  nad problematyką szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na świecie, finansowych źródła wspierania przedsiębiorczości, aniołach biznesu i ich znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości. Proponowana tematyka ma charakter zarówno ogólnoteoretyczny jak i szczegółowy.

Tom 1 Numer 1 2009

Tom 2 Numer 1 2010

Tom 3 Numer 1 2011

Tom 4 Numer 1 2012

Tom 5 Numer 2 2012

Tom 6 Numer 1 2013

Tom 7 Numer 2 2013

Tom 8 Numer 1 2014

Tom 9 Numer 2 2014

Tom 10 Numer 1 2015

Tom 11 Numer 1 2016

Tom 12 Numer 2 2016

Tom 13-14 Numer 1-2 2017

Tom 15 Numer 1 2018

Tom 16 Numer 2 2018