Globalization, the State and the Individual

Globalization, the State and the Individual

ISSN: 2367-4555
Częstotliwość wydań: kwartalnik
Redaktor naczelny: Anna Nedyalkova, Prof. Hab. Dr. Sc, Varna Free University
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2017

Globalization, the State and the Individual jest ogólnodostępnym czasopismem naukowym, obejmującym problematykę nauk społecznych, w szczególności ekonomii, finansów i zarządzania. Czasopismo było współwydawane z Free University of Varna w 2017 roku.

Numer 1 (13) 2017

Numer 2 (14) 2017

Numer 3 (15) 2017

Numer 4 (16) 2017