SPECYFIKA WYCHOWANIA W SYSTEMIE RODZINNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII RODZINY

16,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62074-94-5
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 16,00 zł

Kategoria: Tagi: , Product ID: 1989

Opis

Książka jest dziełem wielu autorów, znających dobrze tematykę psychologiczną, pedagogiczną i psychoterapeutyczną. Autorzy ci wieloaspektowo ukazują problemy badawcze, każdy w zakresie własnych kompetencji.

Autorzy poszczególnych rozdziałów opracowania korzystali z bogatego piśmiennictwa, oraz z badań własnych, na które się powołują analizując zebrany materiał empiryczny, adekwatnie do postawionego problemu badawczego. Opracowanie ma dużo walorów psychologicznych, wychowawczych i praktycznych. Zaletą recenzowanej publikacji jest zawartość merytoryczna rozdziałów.

Recenzja

Otrzymaliśmy dzieło starannie przemyślane i zrealizowane, pod redakcją naukową ks. prof. dr hab. Mariana Zdzisława Stepulaka, ukazujące wieloaspektowe spojrzenie na specyfikę wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie. Stanowi ono także przyczynek do problematyki psychologii rodziny.

Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i praktykę na temat specyfiki procesu wychowania w systemie rodzinnym. Szczególnie kierowana jest do rodziców, nauczycieli, psychoterapeutów, duszpasterzy, studentów psychologii, pedagogiki różnych specjalności.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Edward Jarmocha

Problematyka wychowania w systemie rodzinnym z uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych nabiera we współczesnych czasach szczególnego znaczenia. Praca należy do bardzo wartościowych i potrzebnych opracowań ze względu na oryginalność treści związanych z wyeksponowaniem zwłaszcza wymiaru wychowania moralnego i duchowego w rodzinie.

Na uwagę zasługuje również metodologia ujęcia rodziny jako systemu naturalnego. Opracowanie jest szczególnie przydatne dla studentów pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie, socjologii, a także zainteresuje badaczy podejmujących problematykę szerokorozumianych kwestii wychowania w systemie rodzinnym.

Z recenzji prof. dra hab. Wiesława Kowalskiego