BENCHMARKING EKONOMICZNY JAKO METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI SZPITALI

40,00 

Autor: Zbigniew Orzeł
Liczba stron: 257
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-69-2
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu, Ekonomia i finanse
Książka: 40,00 zł

Kategorie: , Tagi: , Product ID: 2076

Opis

Niniejsza praca jest uaktualnionym skrótem rozprawy doktorskiej autora pt. „Zastosowanie benchmarkingu kosztów jako metody oceny efektywności funkcjonowania szpitali”.

Celem niniejszej pracy jest ocena benchmarkingu ekonomicznego oddziałów szpitalnych jako narzędzia mającego poprawić efektywność ekonomiczną oddziałów szpitalnych oraz przedstawienie efektów jego zastosowania na przykładzie wybranych oddziałów szpitalnych. Analizie benchmarkingowej poddano 6 rodzajów oddziałów szpitalnych, zidentyfikowanych w 7 szpitalach. Celem oceny benchmarkingowej oddziałów w okresie 3 lat zbierano ze szpitali informacje w postaci sprawozdań w arkuszu Excel, które po przeliczeniu na zdefiniowane wskaźniki prezentowano w formie wykresów. Bezpośrednie porównanie wykresów pozwalało na wyznaczenie benchmarków i  głównych różnic w  efektywności ekonomicznej oddziałów szpitalnych. W podsumowaniu każdej analizy zaproponowano rekomendacje dla poszczególnych oddziałów, których wdrożenie powinno poprawić efektywność ekonomiczną oddziałów szpitalnych.

Recenzja

„Za najważniejsze osiągnięcie rozprawy, wnoszące znaczący wkład w tę dziedzinę wiedzy uważam dokonanie klasyfikacji i wyboru wskaźników i parametrów mogących mieć zastosowanie w ocenie efektywności funkcjonowania oddziałów szpitalnych i na ich podstawie dokonanie analiz benchmarkingowych. Również wykazanie zalet i przewagi benchmarkingu zewnętrznego nad wewnętrznym jest cennym wkładem Autora do rozwoju stosunkowo nowej dziedziny, jaką jest zarządzanie zakładami ochrony zdrowia w naszym kraju. Tak zaplanowane i przeprowadzone kompleksowe badanie podjętego problemu zasługuje na uznanie”.

Z recenzji dr. hab. n. med. Pawia Kalinowskiego, Kierownika Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie