Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku

Horyzonty Psychologii 2017 okładka

ISSN: 2083-5248
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Horyzonty Psychologii są psychologicznym czasopismem naukowym, wydawanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Celem czasopisma jest informowanie o współczesnym stanie wiedzy teoretycznej i wynikach badań empirycznych, a także promocja twórczych idei badawczych.