T.21 RYSUNEK TECHNICZNY DLA INŻYNIERÓW

0,00 

RYSUNEK TECHNICZNY DLA INŻYNIERÓW Tom XXI
Autor:
Mirosław Guzik
Liczba stron: 194
Rok wydania: 2021
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-95-2

Pobierz PDF – Rysunek techniczny T 21


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 3014

Opis

RYSUNEK TECHNICZNY DLA INŻYNIERÓW Tom XXI

Niniejszy podręcznik stanowi zbiór materiałów przeznaczonych do realizacji odpowiednich zajęć, w oparciu o podstawową funkcjonalność aktualnej wersji oprogramowania CAD Solid Edge na licencji studenckiej w zakresie modułu ‘Rysunek’, przeznaczonego do wykonywania technicznej dokumentacji rysunkowej 2D. Przedstawione przykłady i zadania dotyczą takich zagadnień z dziedziny rysunku technicznego maszynowego jak wykonywanie wymiarowanych rzutów przedmiotów na podstawie aksonometrycznych rysunków poglądowych lub wymiarowanie wałków od baz obróbkowych. Realizacja tego rodzaju zadań kreślarskich przy użyciu oprogramowania CAD w miejsce tradycyjnych technik kreślarskich, jakimi studenci posługują się w pierwszej części modułu o tej samej nazwie, ma na celu zarówno naukę stosowania zasad rysunku technicznego maszynowego jak i naukę wykonywania dokumentacji rysunkowej przy użyciu komputera. To ostatnie polega w zasadzie na rysowaniu szkiców 2D, co z kolei stanowi istotny z punktu praktycznego wstęp do modelowania 3D, opierającego się właśnie o takie same reguły i narzędzia szkicowania. Umiejętność rysowania odpowiednio sparametryzowanych szkiców, nadających się do łatwych i kontrolowanych modyfikacji, jest kluczowym elementem wykorzystywanym w dalszej nauce modelowania 3D zarówno metodami bryłowymi jak i powierzchniowymi. Zakres przedmiotu został uzupełniony dla studentów kierunku Transport o niezbędne zagadnienia rysunku budowlanego, dotyczące posługiwania się planem sytuacyjno-wysokościowym, do wyznaczania granic projektowanych nasypów na potrzeby infrastruktury transportowej. W przypadku związanego z tym zadania, dopuszczalne jest jednak posłużenie się tradycyjną techniką kreślarską w miejsce proponowanego oprogramowania CAD, które z zasady jest przeznaczone do opracowywania elementów i konstruowania maszyn, a nie obiektów architektoniczno-budowlanych. Podręcznik podzielony jest na dwie główne części. W pierwszej omówiono podstawy oprogramowania SolidEdge w zakresie opracowywania dokumentacji rysunkowej. Natomiast druga część dotyczy zadań ćwiczeniowych, które wykonywane są przez studentów na ocenę. Każdy z tematów zawiera opis przykładowego rozwiązania oraz zbiór założeń rysunkowych, przeznaczonych do samodzielnego wykonania przez studentów. Autor zastrzega sobie prawo do stosowania uproszczeń i nieprecyzyjnych pojęć wynikających z nazewnictwa polskiej wersji oprogramowania Solid Edge, które mogą nie odpowiadać standardom naukowym i obowiązującym normom. Stanowi to kompromis, którego celem jest uniknięcie niejednoznaczności podczas nauki tego oprogramowania. Wynikające rozbieżności względem poprawnego nazewnictwa używanego na wykładach, są wyjaśniane w trakcie odpowiednich zajęć.

Recenzja

Z recenzji:
Rysunek techniczny jest uniwersalnym narzędziem komunikacji pomiędzy inżynierami,
konstruktorami, a przemysłem. Rysunek umożliwia komunikowanie się nawet pomiędzy
osobami, które nie mówią w tym samym języku. Z drugiej strony wymaga to jednak poznania
wspólnych zasad czytania rysunku technicznego ze zrozumieniem i jednoznaczną
interpretacją przekazywanych poprzez rysunek informacji. Wraz z rozwojem informatyki również proces tworzenia rysunku technicznego, jego zapis, przechowywanie i przesyłanie może być wspomagane komputerowo. Komputer wraz z oprogramowaniem stanowi narzędzie projektanta na każdym etapie (od projektowania wstępnego aż do konstruowania poszczególnych elementów i sporządzania końcowej dokumentacji projektowej). Jednym z takich popularnych i często stosowanych narzędzi jest program CAD Solid Edge, który został przedstawiony przez Autora.
dr hab. inż. Grzegorz Bartnik