Aspekty Zdrowia i Choroby

Aspekty Zdrowia i Choroby

Aspekty Zdrowia i Choroby

ISSN: 2451-2826
Częstotliwość wydań: kwartalnik
Redaktor naczelny: dr hab. Anna Włoszczak-Szubzda
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2016-2018

AZiCH jest czasopismem charakterze wieloaspektowym. Przeznaczone jest dla szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu interdyscyplinarnym: od humanistycznych i społecznych poprzez biomedyczne aspekty zdrowia i choroby po współczesne technologie medyczne. Zgodnie z tym zakresem, w kwartalniku wyodrębniono następujące działy tematyczne:

 • Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby
 • Zdrowie publiczne
 • Profilaktyka chorób i promocja zdrowia
 • Epidemiologia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Psychologia, socjologia i pedagogika  zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Biotechnologia zdrowotna
 • Żywność i żywienie
 • Filozofia i bioetyka
 • Technologie medyczne i telemedycyna

Tom 1 Numer 1 2016

Tom 1 Numer 2 2016

Tom 1 Numer 3 2016

Tom 1 Numer 4 2016

Tom 2 Numer 1 2017

Tom 2 Numer 2 2017

Tom 2 Numer 3 2017

Tom 2 Numer 4 2017

Tom 3 Numer 1 2018

Tom 3 Numer 2 2018