Informacje o wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press

Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press założone w 2008 roku, od ponad 12 lat stanowi forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Lubelskiej Akademii WSEI oraz naukowców z innych ośrodków w kraju i za granicą.

Problematyka wydawanych publikacji skupia się głównie wokół podstawowych dyscyplin oraz tematyki interdyscyplinarnej w której specjalizuje się Uczelnia. Obecnie wydawane są prace zwarte w zakresie nauk technicznych, społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. Rocznie ukazuje się kilkanaście nowych tytułów.

Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Wydawnictwo za dążenie do utrzymania najwyższej jakości opublikowanych prac, zostało pozytywnie ocenione przez MEiN i od 2019 roku znajduje się w wykazie Wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z poziomu I  za 80 pkt.