Jak zamówić książkę?

Jak zamówić książkę w Innovatio Press?

 • Aby kupić wybraną pozycję wystarczy kliknąć na ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”
 • Niektóre monografię są dostępne w różnych wariantach (druk, ebook, otwarty dostęp). Upewnij się, że została wybrana właściwa forma produktu.
 • W kolejnych krokach procesu zamówienia należy określić liczbę egzemplarzy oraz podać swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 • Klient we własnym zakresie wybiera odpowiednią kategorię cenową przesyłki podyktowaną liczbą zamówionych produktów.
 • Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ.
 • Następnie Klient otrzyma potwierdzenie swojego zamówienia wraz kopią danych.
 • Zamówienie jest weryfikowane przez Wydawnictwo, w celu sprawdzenia jego poprawności i obecności towarów w magazynie.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy towar objęty zamówieniem jest dostępny w magazynie Wydawcy.
 • W przypadku jego niedostępności Wydawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych i następnie zwróci wpłacone pieniądze.
 • Informacja zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 • Jeżeli Towar jest czasowo niedostępny lub zamówienie w części jest niedostępne, poinformujemy klienta niezwłocznie o konieczności dokonania zmiany zamówienia nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.
 • Klient zobowiązany jest wskazać sposób zmiany Zamówienia, wybierając:
 1. częściową realizację Zamówienia
 2. anulowanie Zamówienia
 • W takim przypadku, do czasu podjęcia decyzji przez Klienta dalsza realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana.
 • Wydawca zastrzega sobie prawo przed realizacją zamówienia do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.