Struktura wydawnictwa

Rada Naukowa Innovatio Press

Dr hab. Mirosław Jarosz

Rektor WSEI. Pracownik naukowy specjalizujący się w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Praktyk, powoływany jako ekspert i członek do licznych komisji m.in. członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); członek, założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005). Doświadczenie w obszarze wydawnictwa zdobył jako redaktor naczelny pisma „Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health” (2001-2010) czy jako członek Rady Redakcyjnej “AAEM – Annals of Agricultural and Environmental Medicine” (od 1994) oraz „Annales UMCS – Sectio D, Medicina”.

dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk

Reprezentuje obszar nauk technicznych. Pracownik naukowy, specjalizujący się w dyscyplinie Informatyki technicznej i telekomunikacji. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z tomografią komputerową, internetem rzeczy, procesami technologicznymi, przemysłem 4.0, analizą danych czy cyberbezpieczeństwem. Od ponad 20 lat z powodzeniem łączy pracę naukową z działalnością praktyczną. Od 2003 roku Prezes firmy Netrix S.A. specjalizującej się w koordynowaniu projektów badawczych z obszaru informatyki, elektroniki, elektrotechniki i automatyki.

dr hab. Katarzyna Markiewicz

Reprezentuje obszar nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. Pracownik naukowy specjalizujący się w dyscyplinie Psychologia. Autorka licznych artykułów naukowych i monografii poświęconych psychologicznym aspektom rozwoju człowieka. Dodatkowo poza pracą naukową prowadzi praktykę psychologiczną w zakresie diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwojowych ujętych w pełnym cyklu życia człowieka.

dr hab. Tomasz Wołowiec

Reprezentuje obszar nauk społecznych. Pracownik naukowy, specjalizujący się w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz zarządzanie. Autor ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych o tematyce związanej z prawem podatkowym i finansowym oraz prawem finansów publicznych. Poza pracą dydaktyczną i naukową na Uczelni, udziela się jako społecznik zaangażowany w działalność lokalnego samorządu. W latach 2011-2018 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Krynicy Zdrój.