Seria Transport i Informatyka

Zeszyty Naukowe WSEI, seria Transport i Informatyka

ISSN: 2084-8005
Częstotliwość wydań: rocznik
Redaktor naczelny: dr inż. Józef Stokłosa
Status: zawieszone
Okres ukazywania się: 2011-2017

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.

Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych.

Tom 1 Numer 1 2011

Tom 2 Numer 1 2012

Tom 3 Numer 1 2013

Tom 4 Numer 1 2014

Tom 5 Numer 1 2015

Tom 6 Numer 1 2016

Tom 7 Numer 1 2017