Dostępność publikacji

Dystrybucja Innovatio Press

Wydawnictwo Innovatio Press podejmuje starania mające na celu publikowanie treści naukowych w dostępnych elektronicznych portalach oraz prowadzi dystrybucję papierowych egzemplarzy. Dodatkowo Wydawnictwo oferuje naukowcom dostęp do otwartej bazy publikacji, którą sukcesywnie zasila w nowe pozycje naukowe.

Publikacje Wydawnictwa Innovatio Press są dostępne w:
  1. Repozytorium WSEI
  2. Księgarnia Wydawnictwa Innovatio Press
  3. Księgarnia Azymut
  4. Firma Księgarska Wiesława Juszczaka
  5. Naukowa.pl
  6. Ibuk.libra.pl
  7. Repozytorium CeON
  8. Księgarnia Prawnicza Iuris Prudentia Artur Glimasiński