Księgarnia Innovatio Press

Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press

Wydawnictwo Innovatio Press założone w 2008 roku, od ponad 12 lat stanowi forum do publikacji rezultatów badań naukowych prowadzonych przez pracowników Lubelskiej Akademii WSEI oraz naukowców z innych ośrodków w kraju i za granicą. Problematyka wydawanych publikacji skupia się głównie wokół podstawowych dyscyplin oraz tematyki interdyscyplinarnej w której specjalizuje się Uczelnia. Obecnie wydawane są prace zwarte w zakresie nauk technicznych, społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu.

Innovatio Press oferuje otwarty dostęp Open Access
do archiwalnych czasopism i serii naukowych WSEI

Etyka Publikacyjna Wydawnictwa

W procesie wydawniczym Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press dąży do utrzymania najwyższej jakości opublikowanych prac. Dbając o przestrzeganie wszystkich praw intelektualnych i wiarygodność treści – monografie opublikowane w Wydawnictwie WSEI – Innovatio Press są prowadzone zgodnie ze standardami etycznymi ustanowionymi przez Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE) na wszystkich etapach procesu wydawniczego

Zobacz instrukcje dla Autorów

Rada Naukowa Innovatio Press

Radę Naukową reprezentują Dyrektorzy Instytutów Lubelskiej Akademii WSEI pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

cały zespół redakcyjny

Zapraszamy do kontaktu z Wydawnictwem Naukowym Innovatio Press