MŁODZIEŻ W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA: DOKĄD, PO CO, JAK I Z KIM?

28,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 226
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-07-4
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 28,00 zł

Opis

Potrzeba bycia szczęśliwym i dążenie do szczęścia towarzyszą człowiekowi od początków jego istnienia. Czasy współczesne są jednak tym okresem, w którym zapotrzebowanie na szczęście epatuje nas ze wszystkich stron, zaś jego brak jest najczęściej w społecznej narracji łączony z brakiem zaradności życiowej w realizowaniu własnych egoistycznych oczekiwań. Na tezy takie szczególnie podatni są młodzi ludzie, którzy w związku z tym podejmują różnorodne działania w radosnym (a czasem rozpaczliwym) poszukiwaniu czegoś, co opatrują terminem szczęście. Niniejsza publikacja jest zatem próbą poszukiwania odpowiedzi na pytania o to dokąd, po co, jak i z kim młodzież dąży w osiąganiu stanu szczęśliwości.

Recenzja

Praca pod redakcją Profesora Zbigniewa B. Gasia w istotny sposób wzbogaca wiedzę w zakresie ujętym w jej temacie. Dodatkowo publikacja wypełnia zauważalną lukę, jaka występuje w krajowej literaturze psychologicznej i pedagogicznej. Dzięki temu nauczyciele akademiccy, a także studenci – szczególnie takich kierunków, jak psychologia, pedagogika i filozofia – uzyskają cenną pozycję ułatwiającą zdobycie i ugruntowanie wiedzy na interesujący temat. Publikacja powinna też zainteresować psychologów i pedagogów praktyków zajmujących się w swojej profesjonalnej działalności młodzieżą w okresie dorastania, poszukującą filozoficznych i psychologicznych przesłanek, na których mogłaby oprzeć swoje życie.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Mieczysława Radochońskiego