DZIAŁANIA SPOŁECZNE W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

53,00 

Autor: Andrzej Pieczywok
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-64527-80-7
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 53,00 zł

Opis

Celem ogólnym niniejszej monografii jest określenie istoty i obszarów poznawczych działań społecznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Cele szczegółowe dotyczą identyfikacji najważniejszych obszarów (i podmiotów – instytucji), które wpływają na rzecz bezpieczeństwa społecznego i socjalnego człowieka. Ponadto cele te obejmują także charakterystykę najważniejszych zagrożeń i wyzwań wpływających na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Określają też najważniejsze formy i metody edukacji w tym zakresie. Z dążeniem do określenia możliwości realizacji tych celów łączyło się poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania problemowe:

  1. Jak jest zorganizowany system bezpieczeństwa publicznego i jakie główne instytucje realizują na jego rzecz zadania?
  2. Jakie główne elementy mają wpływ na ochronę i utrwalanie tożsamości narodowej i jakie są główne w tym zakresie zagrożenia i wyzwania?
  3. Jakie są główne obszary poznawcze i wyzwania związane z obszarem bezpieczeństwa socjalnego?
  4. Jaki jest wpływ procesów demograficznych i migracyjnych na bezpieczeństwo państwa?
  5. Jakie są główne determinanty bezpieczeństwa zdrowotnego i żywnościowego w kontekście bezpieczeństwa państwa?
  6. Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
  7. Jakie są główne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego i żywnościowego?
  8. W jakim kierunku powinny zmierzać ewentualne zmiany w obszarze działań społecznych, by skuteczniej przeciwdziałały zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

Recenzja

(…) Książka wypełnia niewątpliwie w sferze merytorycznej przysłowiową niszę wydawniczą w dotychczasowym obszarze wiedzy na temat działań społecznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Można mieć więc pełne przekonanie co do słuszności i zasadności wyboru wspomnianej tematyki oraz osoby, która problem ten podjęła.

Z recenzji prof. dr hab. Marka Żmigrodzkiego