PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU. Oblicza, wyzwania i perspektywy (e-book)

0,00 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU Oblicza, wyzwania i perspektywy
Redaktor naukowy:
Sylwia Skrzypek-Ahmed
Liczba stron: 438
Rok wydania: 2023
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN – wersja drukowana: 978-83-67550-08-6
ISBN – wersja elektroniczna: 978-83-67550-09-3
ISBN – wersja e-pub: 978-83-67550-10-9

POBIERZ PDF – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU Oblicza, wyzwania i perspektywy

POBIERZ EPUB – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU Oblicza, wyzwania i perspektywy

POBIERZ MOBI – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU Oblicza, wyzwania i perspektywy


Brak w magazynie

Kategorie: , , Tag: Product ID: 3281

Opis

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II – Wsparcie monografii naukowych”
(umowa nr MONOG/SN/0054/2023/01 z dnia 12.09.2023 r.)

Monografia „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy” poświęcona jest szeroko pojętej przedsiębiorczości w perspektywie zmian zachodzących we współczesnym świecie.
Doświadczenia ostatnich miesięcy, związane z pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie i troską o bezpieczeństwo polskiej granicy, przyniosły dodatkowe spojrzenie na zagadnienie przedsiębiorczości. Publikacja składa się z 22 artykułów naukowych, przedstawiających wyniki badań na temat najistotniejszych wyzwań i dylematów rozwojowych przedsiębiorczości w XXI wieku. W artykułach zamieszczone są wyniki badań dotyczące m. in. innowacyjności współczesnego biznesu i nauki, transferu technologii i działalności badawczo-rozwojowej, uwarunkowań ekonomicznych współczesnych modeli biznesowych, współczesnej administracji wobec wyzwań globalizacji. Istotne dla tych badań są relacje środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. W monografii znajdują się artykuły naukowców z polskich, jak i zagranicznych uczelni, w języku polskim oraz w języku angielskim. Wartością dodaną monografii jest jej wielowątkowość i wieloaspektowość. Podjęta w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, a rozdziały odnoszą się do holistycznie rozumianej problematyki przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedsiębiorczość, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w środowisku biznesowym, traktowana jest współcześnie jako kategoria bardzo szeroka, obejmująca swoim zasięgiem aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe i etyczne. Wielowymiarowość przedsiębiorczości i innowacyjności pozwala na ich analizę z perspektywy zarówno procesu, organizacji, jak i jednostki. O przedsiębiorczości można mówić w wymiarze zarówno procesu działań ukierunkowanych na tworzenie czegoś nowego (modyfikowanie, zmiana itp.) poprzez podjęcie określonego ryzyka oraz zdolność do wykorzystywania pomysłów (okazji itp.), jak i pewnego zespołu cech osobowościowych (dynamika w działaniu, aktywność, innowacyjność, skłonność do ryzyka itp.).

Zaprezentowane analizy i wnioski mogą być jednocześnie inspiracją do podejmowania dalszych badań i przemyśleń. Stanowią wkład w dyskusję nad problemami współczesnej gospodarki. Mam nadzieję, że przyczynią się do stawiania kolejnych pytań o równie istotne kwestie oraz do podejmowania prób odpowiedzi na nie. Opracowana monografia skierowana jest zarówno do badaczy, wykładowców, przedsiębiorców, samorządowców, jak i studentów zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości. Wieloaspektowość zawartych publikacji nadaje jej charakter uniwersalny. Monografia przekazuje wyniki badań i obserwacji, a także zarysowuje kierunki działań, na których powinniśmy się skupić, by żyło nam się lepiej. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja rozważań na temat przedsiębiorczości i innowacyjności, dzielenie się dobrymi praktykami, poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań, szczególnie dla sektora MŚP, włączenie do dyskusji naukowców i praktyków życia gospodarczego z innych krajów Unii Europejskiej. Istotnym elementem jest również włączenie studentów do badań i dyskusji, aktywizacja ich do czynnego udziału w naukowej debacie i prowadzenia badań.

Recenzja

Monografia obejmuje niezwykle interesującą teoretycznie i bardzo przydatną praktycznie
tematykę dotyczącą przedsiębiorczości w bieżącym stuleciu. W chwili obecnej
światowa gospodarka znajduje się w okresie przełomu. Załamaniu ulega trend
światowej globalizacji i neoliberalnego modelu teorii stanowiącej podstawę polityki
gospodarczej. Dokonuje się to pod presją kolejnych kryzysów finansowych, pandemii
epidemiologicznych o od dawna nieznanym zakresie, komplikacji łańcuchów dostaw,
problemów z zaopatrzeniem w surowce i energię oraz procesów wojennych, które dotknęły
również nasz kontynent. W związku z powyższym poszukiwania nowej ścieżki
rozwoju, mogącej sprostać ww. wyzwaniom, jest niezwykle istotne tak z teoretycznego,
jak i empirycznego punktu widzenia.
dr hab. Adam Szafarczyk

Monografia stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące współczesnych uwarunkowań
i czynników wpływających na przedsiębiorców i przedsiębiorczość. Podjęta tematyka
jest niezwykle aktualna, a rozdziały odnoszą się do holistycznie rozumianej problematyki
przedsiębiorczości i innowacyjności czy uwarunkowań ekonomicznych współczesnych
modeli biznesowych. Na uwagę zasługuje fakt, że oprócz walorów poznawczych
monografia ma wartość praktyczną – wskazuje przedsiębiorcom m. in. możliwe do
podjęcia działania w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, instrumenty
i instytucje wspierania przedsiębiorczości, uwarunkowania działań marketingowych
na konkretnych przykładach.
dr hab. Nazar Podolchak