X LAT FUNKCJONOWANIA DWUINSTANCYJNEGO SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W POLSCE – WNIOSKI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

24,00 

Redakcja naukowa: Jarosław Czerw, Agnieszka Żywicka
Rok wydania: 2014.
Strony: 393
ISBN: 978-83-64527-16-6
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka:  24,00 zł

Opis

(…)Autorzy podjęli się w niniejszej monografii podsumowania 10 lat istnienia dwuinstancyjnej struktury sądów administracyjnych w Polsce, stąd opracowanie to stanowi próbę analizy funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w wybranych obszarach. Jego celem jest przedstawienie transformacji struktur sądów administracyjnych i przede wszystkim bogatego orzecznictwa sądów oraz ich wpływu na funkcjonowanie aparatu administracji publicznej. Analiza podjęta w niniejszej monografii przedstawiona jest w sposób różnorodny i wieloaspektowy. Każdy z rozdziałów niniejszej monografii stanowi pewną zamkniętą całość, poszczególni Autorzy opisują w nich najistotniejsze obszary funkcjonowania sądownictwa administracyjnego. Zaletą niniejszej monografii jest niewątpliwe to, że stanowi ona nie tylko spojrzenie na polskie sądownictwo administracyjne w kontekście historycznym jak i współczesnym, ale także sformułowane zostały w niej propozycje zmian odnoszące się do wybranych obszarów sądownictwa administracyjnego w Polsce. Ze względu na fakt, że monografia ta jest refleksją przedstawicieli nauki i praktyki nad funkcjonowaniem dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, jej Autorzy mają nadzieję, że oprócz popularyzowania problematyki sądownictwa administracyjnego, stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji dotyczącej tego sądownictwa, a w konsekwencji tej dyskusji – przyczynkiem do wyznaczenia kierunków rozwoju sądownictwa administracyjnego w Polsce.