WYPALENIE W ZAWODACH POMOCOWYCH – AKTUALNE WYZWANIA (e-book)

45,00 

WYPALENIE W ZAWODACH POMOCOWYCH – AKTUALNE WYZWANIA
Redakcja naukowa:
Jacek Łukasiewicz
Liczba stron: 395
Rok wydania: 2022
Dyscyplina: Psychologia, Nauki o zdrowiu
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-67550-00-0

Kategorie: , Tagi: , Product ID: 3101

Opis

Prezentowana publikacja poświęcona jest wielorakim aspektom wypalenia zawodowego, które dotyczy zwłaszcza zawodów pomocowych. Bezpośredni kontakt z człowiekiem, sytuacje, które nierzadko związane są z ratowaniem i narażaniem zdrowia czy życia, poczucie obowiązku i odpowiedzialności za czyjeś i swoje bezpieczeństwo, dylematy natury moralnej i etycznej, często nielimitowany czas pracy, własne ograniczenia, konieczność pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, presja społeczna – to tylko niektóre aspekty związane ze specyfiką zawodów pomocowych. One właśnie przyczyniają się do tego, że problematyka wypalenia zawodowego jest wciąż bardzo aktualna i ważna.

Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z wojną w Ukrainie i troską o bezpieczeństwo polskiej granicy przyniosły dodatkowe spojrzenie na zjawisko wypalenia zawodowego. Osoby służące w wojsku, policji, wojskach obrony terytorialnej po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat musiały zmierzyć się z realną obroną polskich granic. Towarzyszące tej służbie liczne prowokacje ze strony obcych (i nie tylko) instytucji i obywateli, poczucie obowiązku i zwykłe zmęczenie, presja opinii publicznej – postawiły osoby tam pracujące w nowej i wyjątkowo trudnej sytuacji.

Ostatni czas to również wyjątkowe nasilenie działalności wolontariackiej. Wielogodzinna praca na rzecz bezpośredniej i pośredniej pomocy uchodźcom z Ukrainy (czy innych krajów), ich rozpacz, lęk i zdesperowanie, a wreszcie naoczny kontakt ze śmiercią i cierpieniem ofiar wojny to kolejne wyzwania, którym może towarzyszyć zjawisko wyczerpania sił.

Wymienione powyżej aspekty stały się inspiracją do powstania niniejszej publikacji. Poszczególne artykuły prezentują teoretyczne ujęcie syndromu wypalenia zawodowego, jego przyczyny, następstwa oraz podejmowane wysiłki terapii i stosowanej profilaktyki, która jeśli nie ustrzeże, to przynajmniej w jakimś stopniu zminimalizuje jego konsekwencje. Zdecydowana większość artykułów oparta jest na przeprowadzonych w ostatnim czasie badaniach. Dotyczą one specyficznych aspektów wypalenia w przypadku zawodów mundurowych, socjalnych, pielęgniarstwa i wśród nauczycieli. Zaprezentowane analizy i wnioski aplikacyjne mogą być jednocześnie inspiracją do podejmowania dalszych badań oraz porównania do innych badań prowadzonych w podobnych czy zbliżonych obszarach zainteresowań.