(e-book) Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych

108,00 

Autor: Tomasz Rymarczyk
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2019
ISBN – wersja drukowana: 978-83-66159-32-7
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja
Książka: 108,00 zł

Opis

Monografia dotyczy praktycznych zastosowań i współczesnych trendów technologicznych w informatycznych w systemach złożonych, zapoznaje z opisanymi metodami badawczymi oraz pokazuje różne aspekty zastosowań i wykorzystania zdobytego doświadczenia w praktyce inżynierskiej. Proponowane rozwiązania składają się z systemów złożonych, zestawu czujników, urządzeń i oprogramowania wykorzystującego przetwarzanie, wizualizację i analizę danych. Monografia przedstawia system do akwizycji i analizy danych w strukturze rozproszonej w tomografii przemysłowej i medycznej. Publikacja zawiera również ocenę możliwości zastosowania metod inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania na przykładzie modyfikacji aparatu do mechanoterapii jamy ustnej dla indywidualnych potrzeb rehabilitacyjnych. W publikacji przedstawiono również algorytmy klasyfikacji obrazów wad w badaniach toru kolejowego, opisano także cyfrową transformację diagnostyki infrastruktury kolejowej, czyli działania transformacyjne wyznaczane przez perspektywę Big Data. W monografii zaprezentowano dodatkowo innowacyjny hardware i software do badań pojazdów niskoemisyjnych zasilanych LPG, opisując część cyber-fizycznego systemu do zbierania, przetwarzania i sterowania przy pomocy informacji pochodzącej z danych pomiarowych. Technologia ta została oparta na inteligentnych czujnikach pomiarowych z użyciem Internetu Rzeczy jako rozwiązania dla Przemysłu 4.0

Recenzja

Monografia w nowatorski i interesujący sposób przedstawia zagadnienia z zakresu współczesnych trendów technologicznych w informatycznych systemach złożonych. Praca oparta została na bazie doświadczeń poszczególnych autorów w projektowaniu i implementacji wyników prac badawczych dla różnych zastosowań informatycznych w zakresie systemów złożonych. Pokazano wiele nowych i bardziej skutecznych metod projektowania i analizy. Przedstawione badania w większości mają charakter aplikacyjny i składają się z zestawu różnych czujników, urządzeń i algorytmów. Systemy wykorzystują dodatkowe rozwiązania programowe w postaci chmury obliczeniowej i Big Data do przetwarzania, wizualizowania i analizowania danych. Prezentowane metody zostały powodzeniem zastosowane w wielu przypadkach modelowania numerycznego. W wielu przypadkach opisano metody i zweryfikowano ich właściwości za pomocą symulacji i danych eksperymentalnych.
Dr hab. inż. Ewa Korzeniewska

Praca bardzo szeroko omawia możliwości zastosowania informatyki technicznej. W pracy poruszono szereg bardzo ciekawych zagadnień dotyczących możliwości wykorzystania mocy obliczeniowej zintegrowanych systemów komputerowych oraz możliwość dystrybucji informacji. Osobiście uważam, że w tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania w przyszłości tego rodzaju systemów opartych na systemach autonomicznych.
Dr inż. Grzegorz Kłosowski