dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk

dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk

Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych Technologii Lubelskiej Akademii WSEI.

Reprezentuje obszar nauk technicznych. Pracownik naukowy, specjalizujący się w dyscyplinie Informatyki technicznej i telekomunikacji. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Lubelskiej Akademii WSEI. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z tomografią komputerową, internetem rzeczy, procesami technologicznymi, przemysłem 4.0, analizą danych czy cyberbezpieczeństwem. Od ponad 20 lat z powodzeniem łączy pracę naukową z działalnością praktyczną. Od 2003 roku Prezes firmy Netrix S.A. specjalizującej się w koordynowaniu projektów badawczych z obszaru informatyki, elektroniki, elektrotechniki i automatyki.