dr hab. Tomasz Wołowiec

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Lubelskiej Akademii WSEI.

Pracownik naukowy Uczelni, reprezentuje obszar nauk społecznych. Specjalizuje się w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz zarządzanie. Autor ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych o tematyce związanej z prawem podatkowym i finansowym oraz prawem finansów publicznych. Poza pracą dydaktyczną i naukową na Uczelni, udziela się jako społecznik zaangażowany w działalność lokalnego samorządu. W latach 2011-2018 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Krynicy Zdrój.