prof. dr hab. Janusz Gudowski

prof. dr hab. Janusz Gudowski

Dyrektor Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu Lubelskiej Akademii WSEI.

Pracownik naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse. Autor, współautor  licznych publikacji naukowych, w tym ponad 18 książek naukowych oraz około 200 artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. Na przestrzeni lat interesował się problematyką relacji podział dochodów-wzrost gospodarczy i procesem dostosowań gospodarki do wymogów rynku. W ostatnim czasie zajmuje się badaniami bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Odbył staże naukowe w Institute of National Planning w Egipcie; Indian Agricultural Research Institute, Institute of Development Studies w Brighton, W. Brytania; Ankara University i na Uniwersytecie Lwowskim. Kierował zespołami badawczymi w Egipcie (współpraca z American University of Cairo) w Sudanie, Jemenie i na Ukrainie. Był członkiem zespołu doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, autorem ekspertyz dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m. in. nt. Ekonomicznych skutków uregulowania konfliktu arabsko-izraelskiego dla państw Bliskiego Wschodu i ich implikacji dla interesów polskich).