ŚWIAT WARTOŚCI I PLANY ŻYCIOWE LICEALISTÓW

10,00 

Autor: Małgorzata Dubis
Rok wydania: 2013
Strony: 166
ISBN: 978-83-62074-73-0
Dyscyplina: Pedagogika
Książka:  10,00 zł

Kategoria: Tagi: , , , Product ID: 1916

Recenzja

Książka jest próbą scharakteryzowania hierarchii wartości, najważniejszych planów życiowych i stylów życia młodzieży liceów publicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, które powinny przyczynić się. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do wspierania młodych ludzi w rozpoznawaniu i rozumieniu wartości, świadomym ich wyborze i dążeniu ku ich realizacji do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Proces rozwoju wartości u jednostki ma doniosłe znaczenie nie tylko dla niej samej, ale także ze względów wartości młodzieży, nabywania przez nich kompetencji aksjologicznych i społecznych, jest „edukacją aksjologiczną”.

Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch