BEZBRONNOŚĆ CZŁOWIEKA WOBEC SYSTEMU

13,00 

Redakcja naukowa: Mirosław Jerzy Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda, Piotr Dziemidok
Rok wydania: 2010
Stron:
ISBN: 978-83-62074-05-1
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu
Książka:  13,00 zł

Opis

Pomysł napisania monografii o bezbronności powstał w wyniku naszych długich rozmów i sporów, prowadzonych przy każdej nadarzającej się okazji.

Pierwszą inspiracją były dla nas nasze dzieci, a ściślej kontakty z instytucjami, które „zostały powołane dla ich dobra”, a w szczególności szpitalami – a właściwie „systemu opieki medycznej oraz szkołami – a właściwie „systemem edukacji”. Dzięki „proble­mom w szkole” i chorobom dzieci mogliśmy „zasmakować” kontaktu z tymi instytu­cjami z zewnątrz – jako ich klienci, a nie jako nauczyciele i lekarze. Podczas naszych kontaktów z tymi instytucjami doświadczyliśmy podobnych przeżyć, co stało się przed­miotem naszych rozmów i w konsekwencji doprowadziło do powstania tej monografii.

Podczas naszych kontaktów z systemem opieki medycznej, z powodu chorób lub urazów jakich doświadczały dzieci, z reguły nie mogliśmy się uskarżać na relacje z poszczególnymi lekarzami lub pielęgniarkami – byli uprzejmi, kompetentni, chcieli pomóc i co najważniejsze – pomogli. Pomimo to, wchodząc do szpitala dziecięce­go doświadczyliśmy, podobnego uczucia – pewnego rodzaju bezbronności. Uczucie to nie było skutkiem kontaktów z poszczególnymi osobami, pracującymi w tym szpi­talu, ale było raczej spowodowane kontaktem z „instytucją” i stojącym za nią „sys­temem”. Pomimo, że sami pracujemy w instytucjach medycznych, stając na progu szpitala a raczej „systemu opieki medycznej” w roli reprezentantów naszych dzieci, odczuliśmy intuicyjnie potrzebę ich obrony przed tą instytucją i tym systemem. Ten rodzicielski odruch obronny uświadomił nam, że istnieje rodzaj bezbronności czło­wieka, w szczególności: młodego, słabego, chorego lub starego wobec systemu, stwo­rzonego w istocie do udzielania mu opieki, Ujawnił się zatem paradoks, który skłonił nas do refleksji, dyskusji a potem wysiłku, którego wynikiem jest ta monografia.

Recenzja

Książka w ogólności, jak i w poszczególnych artykułach wciąga w lekturę, klimatem dobrej narracji z logicznymi i jasnymi kolejnymi krokami postępowania, zawiera trafny dobór autorów, jak też sugestywny wybór cytatów, dobrą też i jasno wyrażoną dokumentację poszczególnych opracowań. Bogata bibliografia zastosowana w każdym niemal artykule, to cenny wkład naukowy w tworzenie bibliografii, pomocnej dla dalszych badań w ogóle nad problematyką bezbronności.

prof. Marian Nowak