T.09 STATYSTYKA

0,00 

STATYSTYKA  Tom IX
Autor:
Anna Tatarczak
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Prawo
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-83-9

Pobierz PDF –Statystyka T9

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2982

Opis

STATYSTYKA. Tom IX

Głównym celem skryptu jest uporządkowanie i opis podstawowych metod i technik stosowanych na wykładzie ze statystyki opisowej. Z wykładem związane są ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których są praktycznie ilustrowane zagadnienia przedstawiane na wykładzie. Podstawowym narzędziem programowym, stosowanym do opisu poszczególnych procedur obliczeniowych, jak i do obliczeń w laboratorium komputerowym, jest program EXCEL. Podręcznik ten jest głównie przeznaczony dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji poznających podstawy statystyki. Mogą z niej również korzystać praktycy prowadzący badania własne lub kierujący pracami badawczymi. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, jego układ jest dostosowany do programu statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych. Rozdział pierwszy przedstawia podstawowe pojęcia statystyki oraz etapy badania statystycznego. Rozdział drugi jest poświęcony danym i ich graficznej reprezentacji. Rozdział trzeci wprowadza czytelnika w pojęcie klasyfikacji danych w postaci szeregu. Rozdział czwarty szeroko opisuje statystyki opisowe, a kolejny rozdział dotyczy analizy współzależności. Ostatni szósty rozdział dotyczy dynamiki zjawisk. Każdy rozdział pracy zamyka szeroki zestaw pytań do samodzielnego rozwiązania. Integralną częścią większości rozdziałów są informacje dotyczące korzystania z pakietu komputerowego EXCEL podczas rozwiązywania problemów z zakresu statystyki. Dołączona bibliografia przedmiotu umożliwi zainteresowanym pogłębienie wiedzy Czytelnikom dotarcie do innych podręczników ze statystyki.

Recenzja

Podręcznik upowszechnia metody statystyki opisowej oraz elementy statystyki matematycznej, służące wykrywaniu prawidłowości w zjawiskach gospodarczych i ekonomicznych. Autorka, oprócz omówienia podstawowych pojęć i metod badań statystycznych, przedstawia wyczerpujący opis cech zbiorowości statystycznej, oceny położenia rozkładu, klasyczne miary położenia obliczane na podstawie wszystkich obserwacji, pozycyjne miary położenia, czyli wartość miary, jakie wskazuje dana jednostka, a także oceny niezbędne do badania stopnia zróżnicowania wartości zmiennej, służące do badania asymetrii rozkładu i do analizy stopnia skupienia poszczególnych jednostek wokół średniej, określenia siły, kierunku oraz kształtu związku między badanymi cechami pewnej zbiorowości.Prezentacja graficzna danych zdecydowanie wzbogaciła wszystkie objaśnione pojęcia i metody statystyczne. Poza tym opracowanie obejmuje zastosowania pakietu EXCEL do omówionych metod statystycznych, szczegółową klasyfikację danych, wyjaśnienie pojęć szeregu szczegółowego i szeregu rozdzielczego przedziałowego oraz niezbędne wzory do konstrukcji takich szeregów.
dr Anna Makarewicz