OCHRONA PRAW KONSUMENTA – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

28,00 

Redakcja naukowa: Jan Mojak, Agnieszka Żywicka
Liczba stron: 142
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64527-19-7
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka:  28,00 zł

Opis

Oddawane do Państwa rąk opracowanie monograficzne nt. „Ochrona praw konsumenta – stan obecny i perspektywy” podejmuje problematykę praw konsumentów na tle ostatnich, głębokich zmian w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim. Jest to materia doniosła dla doktryny prawa, praktyków i organów administracji publicznej. O jej interdyscyplinarnym znaczeniu świadczy również zainteresowanie przedmiotową materią ekonomistów, socjologów i psychologów. Problematyka podejmowana w niniejszej publikacji nabrała nowego wymiaru z dniem 25 grudnia 2014 r., gdy weszły w życie przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Ustawa wprowadziła istotne zmiany w dotychczasowym systemie kontraktów zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami, w tym zwłaszcza w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Efektem wejścia w życie nowej ustawy konsumenckiej są również głębokie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące min. Umowy.