WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SYSTEMU RODZINNEGO DIAGNOZA-TERAPIA-PROFILAKTYKA

29,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak
Liczba stron: 316
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-10-4
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 29,00 zł

Kategoria: Tagi: , , , , Product ID: 1985

Opis

Praca niniejsza stanowi trójczłonowe studium podejmujące żywotne zagadnienia dotyczące współczesnych problemów systemu rodzinnego z uwzględnieniem trzech merytorycznych dymensji: diagnoza, terapia, profilaktyka. Taka kompozycja książki pozwala na to, iż każdy Czytelnik sięgający do niej znajdzie z pewnością interesujące dla niego zagadnienie. Warto zaznaczyć, iż na końcu pracy znajduje się słownik, w którym zamieszczone są podstawowe terminy związane z problematyką książki a nawet wykraczające poza jej podstawowe zagadnienia.

Recenzja

Monografia dotyczy trzech aspektów opisu systemu rodzinnego tj. diagnozy, terapii i profilaktyki. Logicznie i konsekwentnie dobrane są poszczególne artykuły wchodzące w zakres każdego obszaru problemowego. Poszczególne artykuły, zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodologicznym opracowane są poprawnie, zawierają problem pracy, część metodologiczną oraz interpretację i dyskusję uzyskanych wyników badań (artykuły teoretyczne opracowane są w oparciu o właściwie dobraną literaturę przedmiotu i własne koncepcje autorów).

Monografia zawiera bogaty zakres wiedzy o małżeństwie i rodzinie. Sądzę, że będzie stanowić inspirację do dalszych badań w celu lepszego poznania tak ważnej problematyki psychologii życia rodzinnego. Dla wielu psychologów praktyków stanowić będzie pomoc w ich pracy zawodowej. Każdy artykuł zawarty w recenzowanej monografii jest oryginalny pod względem problemowym a przez to ciekawy i pouczający.

Z recenzji dra hab. Józefa Stachyry, prof. nadzw. UMCS