WAYS OF PERSONAL INCOME TAXATION HARMONIZATION PROCESS

28,00 

Autor: Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-36-4
Dyscyplina: Ekonomia i finanse
Książka: 28,00 zł

Kategoria: Tagi: , Product ID: 2068

Opis

The aim of the monography is to determine whether harmonization of personal income taxation in the European Union countries is possible and desirable. The evaluation of the possibility and desirability of harmonizing this form of taxation was limited to incomes of individuals who do not conduct and economic activity and reflects both the short and the long-time perspective. Such formulation of the aim of this dissertation called for conducting a comparative analysis of personal income taxation systems used by individual European Union countries, taking into account the specificity, common features and differences in the construction of income tax in the analyzed countries as well as the areas, possibilities and potential directions of harmonizing this form of taxation.

 

Review / Recenzja

The theoretical theorems, scientiflc conclusions, practical proposals and recommendations ma-de by the author in this dissertation all aim at the conclusion that although harmonization of personal income taxation is possible from a legał point of view in the long run, from the econo-mic and social perspective it is unjustified to harmonize this form of taxation. Thus, proving the thesis that we can find out the main reference points for transformation of an indmduaTs taxa-tion system in European Union Countries and there is no goal and sense in harmonizing and standardizing PIT constructions, provides for theoretical, methodological and practical novelty of the dissertation.

Prof. dr hab. Alexander Stiepanov

W literaturze oraz badaniach naukowych bardzo często analizie poddaje się kwestie harmonizacji, ale głównie w odniesieniu do podatków pośrednich i częściowo podatku od przedsiębiorstw (CIT). W analizach pomija się problematykę możliwości i celowości harmonizacji podatku do-chodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem kierunków reform tej formy opodatkowania, aby podatek ten uwzględniał procesy integracyjne, a z drugiej strony był skutecznym instrumentem realizacji fiskalnych i pozafiskalnych funkcji opodatkowania. Autor udowodnił w pracy, iż podatki dochodowe od osób fizycznych nie wpływają na swobodę przepływu ludzi i kapitału, zatem ich harmonizacja jest z prawnego punktu widzenia niecelowa. Wysoko oceniam walory merytoryczne przedłożonej monografii, język i poziom merytoryczny przeprowadzonych badań i analiz. Praca jest oparta o aktualną literaturę przedmiotu wpisuje się w cykl badań nad proce-sami harmonizacji i koordynacji systemów podatkowych.

Prof. zw. dr. hab. Janusz Soboń