T.01 FINANSE PUBLICZNE

0,00 

FINANSE PUBLICZNE Tom I
Autor:
Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 486
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN wersja elektroniczna:978-83-66159-55-6

Pobierz PDF – FINANSE PUBLICZNE Tom I


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 2954

Opis

FINANSE PUBLICZNE Tom I
Podręcznik obejmuje osiem rozdziałów, w ramach których zaprezentowano:pojęcie i zakres finansów publicznych, organizację sektora finansów publicznych, kwestie danin (dochodów) publicznych, budżet i gospodarkę budżetową, Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) i wieloletnią prognozę finansową (WPF) oraz zagadnienia audytu w sektorze publicznym, budżet, wieloletnią prognozę finansową i uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego, uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego, jej elementy i procedury, zarządzanie finansami publicznymi i kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych. Zaletą podręcznika jest to, iż poszczególne rozdziały z jednej strony stanowią spójną całość pod względem logiki układu treści ustawy o finansach publicznych, a z drugiej strony są tak napisane, aby mogły stanowić samodzielne bloki wiedzy. Prezentowane treści obejmują nie tylko samą ustawę o finansach publicznych (prawo finansów publicznych), ale przedstawiają jej związki z polityką gospodarczą, polityką rozwoju ekonomiczno-społecznego i makroekonomią (ujęcie holistyczne)

Recenzja

Informacje zawarte w opracowaniu pozwalają na zdobycie solidnej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania szczegółowych i trudnych zagadnień. Opracowanie to z powodzeniem posłuży osobom, które powinny znać skomplikowany system finansów publicznych. Należą do nich przede wszystkim pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, a także podmiotów korzystających ze środków publicznych. Książka powinna zainteresować także osoby pełniące funkcje publiczne, sprawujące mandaty poselskie, senatorskie oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, a także stanowić pomoc dla urzędników organów kontroli finansowej, Najwyższej Izby Kontroli czy Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Z recenzji dr Mariusza Fijałkowskiego