T.07 MECHANIKA TECHNICZNA ELEMENTY STATYKI I KINEMATYKI

0,00 

MECHANIKA TECHNICZNA. ELEMENTY STATYKI I KINEMATYKI. Tom VII
Autor:
Sylwester Samborski
Liczba stron: 168
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: inżynieria mechaniczna
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-81-5

Pobierz PDF – Mechanika techniczna T7

Brak w magazynie

Opis

MECHANIKA TECHNICZNA ELEMENTY STATYKI I KINEMATYKI. Tom VII

Podręcznik złożony w ręce Czytelnika, jest w dużej mierze zapisem wykładów z mechaniki ogólnej (klasycznej), prowadzonych od wielu lat przez Autora w szkołach wyższych Lubelszczyzny. Zakres tematyczny opracowania obejmuje wybrane tematy (elementy) ze statyki oraz kinematyki, zgodnie z sylabusem przedmiotu „Mechanika techniczna”, oferowanego studentom I roku kierunku Mechatronika w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podręcznik składa się z dwóch głównych rozdziałów: „Elementy statyki” i „Elementy kinematyki”, po których umieszczono pytania sprawdzające wiedzę, w formie testowej oraz rozwiązane przykłady zadań. Kierując się zawartością sylabusa przedmiotu, pominięto niektóre zagadnienia statyki i kinematyki; skrypt nie obejmuje też zagadnień dynamiki – trzeciego, ważnego działu mechaniki (Rys. 1), omawianych zazwyczaj na uczelniach technicznych w ramach odrębnych przedmiotów. Osobnym opracowaniem objęto tzw. case studies, czyli studia przypadków, oparte na doświadczeniu zawodowym Autora. Opisy te nawiązują do obliczeń przeprowadzonych w ramach zleceń z przemysłu, przy czym w trosce o dochowanie tajemnicy zawodowej nadano im formę uproszczoną i nieco zbeletryzowaną. Ogólna forma podręcznika została tak pomyślana, aby Czytelnik był w stanie sprawnie i bez znudzenia przejść przez podstawowe zagadnienia mechaniki z pominięciem przypisów. Przypisy z kolei mają za zadanie ułatwić głębsze zrozumienie praw mechaniki, w zakresie objętym skryptem, oraz zachęcenie do poszerzenia osobistej wiedzy, między innymi przez sięgnięcie do proponowanej literatury przedmiotu. Ma to szczególne znaczenie podczas powtarzania materiału i przygotowywania się do zaliczenia.

 

Recenzja

Mechanika jest działem fizyki obejmującym ruch ciał materialnych. Zajmuje się ona ustalaniem praw ruchu ciał materialnych, a także zastosowaniem tych praw do opisu niemal wyidealizowanych schematów ciał rzeczywistych (typu punkt materialny, bryła doskonale sztywna itp.). Zaś mechanika techniczna stanowi zbiór zagadnień z mechaniki ciał i punktów materialnych przystosowany dla potrzeb techniki.(…) Podręcznik zawiera syntetyczny wykład przedmiotu, w którym niemal każda strona zawiera przypisy w formie komentarzy, mające za zadanie ułatwić studentowi głębsze zrozumienie praw mechaniki. (…) Ponadto omawiane treści poparte są dużą ilością grafiki, ułatwiającej zrozumienie przytaczanych pojęć i praw. Przekazane w tak przystępnej formie informacje (wektory, wizualizacje, komentarze w formie przypisów itp.), łatwiej trafiają do odbiorcy. Dużą wartość podręcznika stanowi druga część, gdzie prezentowane rozwiązania studium przypadków są zrealizowane na podstawie zleconych prac z przemysłu, co dodatkowo pokazuje praktyczny aspekt wykorzystania praw wynikających z mechaniki, szczególnie na studiach o profilu praktycznym.
dr hab. inż. Mariusz Walczak