KARA PIENIĘŻNA W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA. ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE

10,00 

Autor: Katarzyna Popik-Chorąży
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 159
ISBN: 978-83-92799-49-8
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka:  10,00 zł

Opis

Zasadniczą metodą, wykorzystaną w pracy jest metoda dogmatyczna. W rozdziale drugim wykorzystano także metodę historyczną w celu pokazania ewolucji kary pieniężnej w polskim ustawodawstwie. Zakres pracy mieści się w sferze prawa administracyjnego. Stąd metodologia i  aparatura pojęciowa używana w rozprawie jest z tej dziedziny prawa. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2008 roku.