PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA: KONCEPCJE – IDENTYFIKACJA – WSPARCIE

0,00 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA: KONCEPCJE – IDENTYFIKACJA – WSPARCIE
Redaktor naukowy: Monika Baryła-Matejczuk

Liczba stron: 129
Rok wydania: 2023
Dyscyplina: Psychologia
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-67550-05-5

Pobierz PDF – Psychologiczne aspekty wysokiej wrażliwości człowieka


Brak w magazynie

Opis

Zagadnienie wrażliwości środowiskowej zyskało na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie wielu badaczy, ale również praktyków. Doniesienia wskazujące na potencjalne zagrożenia zdrowia psychicznego związane z nasileniem wrażliwości na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, dały podstawę do zainteresowania zagadnieniem również klinicystów, psychologów, psychoterapeutów. Przeniesienie punktu ciężkości na szczególne znaczenie środowiska najbliższego rozwoju dla osób wysoko wrażliwych dało również przestrzeń dla podkreślenia roli instytucjonalnego wsparcia, z poziomu przedszkoli, szkół, ale również uczelni wyższych. Niniejsze opracowanie to efekt międzynarodowej współpracy badaczy, którzy za wspólny cel postawili sobie podkreślenie aplikacyjnej wartości podejmowanego obszaru. Dzięki temu powstała publikacja, która w sposób systematyczny prezentuje zagadnienie, wokół którego pojawia się wiele pytań, a także kontrowersji. Książka jest próbą spójnego omówienia problematyki tak zwanej wysokiej wrażliwości w kontekście konceptualizacji, etiologii, diagnozy oraz rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych, związanych z potencjalnymi problemami w obszarze zdrowia psychicznego. Wrażliwość przetwarzania sensorycznego to cecha temperamentu, której wysokie nasilenie charakteryzuje około 20–30% społeczeństwa. Badania potwierdzają, że osoby wysoko wrażliwe przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia silniej (intensywniej) i głębiej niż inni. Osoby te są bardziej wrażliwe, zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. Cecha, a właściwie jej nasilenie, nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o dzieciach. Dla dzieci wysoko wrażliwych nieadekwatne warunki rozwoju mogą stać się szczególnie uciążliwe i w konsekwencji zaważyć na ich przyszłości. Podręcznik podejmuje treści związane z wysoką wrażliwością człowieka podkreślając jednak rozumienie konstruktu, nie wskazując zaś na etap rozwoju osoby posiadającej cechę. Część treści (np. wybrane narzędzia diagnozy, specyfika manifestowania się cechy) dotyczy dzieci, część odnosi się do osób dorosłych. Zwracamy jednak uwagę Czytelnika, że zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci, osoby wysoko wrażliwe nie są jednorodną grupą, a wysoka wrażliwość nakłada się na etapy rozwojowe i specyficzne dla wieku oddziaływania indywidualnych i społecznych czynników mogące potencjalnie wrażliwość modyfikować.

 

Recenzja