WYCHOWAWCZA FUNKCJA RODZINY

35,00 

Redakcja naukowa: Wiesław P. Poleszak
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 398
ISBN: 978-83-64527-96-8
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 35,00 zł

Opis

Publikacja ma na celu dostarczanie teorii i koncepcji wspomagających zrozumienie procesów zachodzących w rodzinie, przedstawia też próbę uchwycenia problemów, z jakimi zmaga się współczesna rodzina, w tym zachowań problemowych dzieci i młodzieży, czy następstw wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Opracowanie stanowi zbiór prac teoretycznych i doniesień z badań dotyczących roli rodziny w procesie wychowania. Jest to rodzaj punktowego naświetlania wychowawczej funkcji rodziny, która pełni wiele różnych ról, dzieli te funkcje na instytucjonalne i osobowe. Monografia porusza m.in. problem znaczenia rodziny w formowaniu charakteru w okresie dorastania, spectrum zagadnień związanych z ojcostwem, czy potrzeb pokolenia cyfrowego.

Prezentowana czytelnikowi książka zawiera dwie części. Pierwsza z nich to przegląd koncepcji i zjawisk dotyczących rodziny. Mieści się w niej pięć prac dotyczących różnych wymiarów wychowawczej roli rodziny. Druga część książki pod tytułem BADANIA – ANALIZY – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ stanowią cztery opracowania badawcze, skupione wokół rodziny, bądź zachowań problemowych dzieci i młodzieży.