PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH W TEORII I PRAKTYCE

53,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 250
ISBN – wersja drukowana:
978-83-66159-27-3
ISBN – wersja elektroniczna: 978-83-66159-28-0
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 53,00 zł

Recenzja

Formuła monografii, jak i treść poszczególnych tekstów, odnoszą się do ważnego społecznie problemu, jakim są przyczyny i konsekwencje zachowań ryzykownych, takich jak nadużywa-nie środków psychoaktywnych, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, skoki do wody, przypadkowe kontakty seksualne, udział w bójkach, itp.., których ofiarami są zarówno ludzie młodzi, jak i osoby dorosłe. Wynika stąd wyraźny wzrost zainteresowania społeczeństwa możliwościami zapobiegania tym szkodliwym zachowaniom, gdyż to właśnie społeczeństwo ponosi duże koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne z tym związane. Jednocześnie w krajowej literaturze psychologicznej i pedagogicznej w ostatnich latach odczuwało się brak szerszego opracowania na ten temat, dlatego praca pod redakcją naukową Profesora Zbigniewa Gasia w dużej mierze wypełnia istniejącą lukę. Ponadto stanowi ona kontynuację cyklu publikacji wzbogacających teoretyczny i empiryczny dorobek lubelskiej szkoły psychoprofilaktyki.

Z recenzji dr hab. Mieczysława Radochońskiego, prof. UR.

Praca jest kolejnym przykładem (a w zasadzie naukowym dowodem) rzetelnych i niezwykle przejrzystych publikacji wychodzących z lubelskiej szkoły profilaktyki Profesora Zbigniewa B. Gasia, tym razem gromadzącej dorobek przedstawicieli wielu ośrodków akademickich. Jej zawartość poszerza naszą wiedzę o zewnętrznych czynnikach generujących zachowania ryzykowne, znaczeniu profilaktyki, wewnętrznych mechanizmach ich stymulacji oraz ukazuje jej szersze uwarunkowania risky humanum. Niektóre z zawartych w niej tez są sporne, ale nauka bez sporów jest niemożliwa.

Z recenzji dr hab. Mariusza Z. Jędrzejko, prof. UTH