ŚWIATŁO I DŹWIĘKI. PSYCHOLOGICZNE I INTERDYSCYPLINARNE UWARUNKOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SENSORYCZNEJ

35,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak
ISBN: 978-83-64527-95-1
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 194
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 35,00 zł

Opis

W niniejszej monografii zostały zaprezentowane różnorodne podejścia do zagadnienia niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności sensorycznej.

Recenzja

Monografia porusza bardzo istotne społecznie zagadnienie i chociaż na temat osób niewidomych i głuchych literatura jest dość bogata, to interdyscyplinarne ujęcie tego zagadnienia stanowi jej bogactwo. Tytuł opracowania: „Światło i dźwięki. Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania niepełnosprawności sensorycznej” zachęca do głębszego poznania zawartych w niej treści i w zupełności oddaje zawartą w książce tematykę. Prezentowana książka jest ważną pozycją naukową, przez swój interdyscyplinarny charakter stanowić będzie cenny wkład w badania nad niepełnosprawnością sensoryczną.

Z recenzji ks. dra hab. Witolda Janochy, prof. KUL

Książka stanowi wartościowy zasób wiedzy o przyczynach, istocie i formach pomocy osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Każdy z artykułów uważam za cenny i ubogacający monografię. Zebrane artykuły bez wątpienia wskazują na interdyscyplinarny charakter treści, a znamienne w tytule „Światło i dźwięki” oddają sens recenzowanego dzieła i stają się symbolem podejmowanych form pomocy. Cennym wkładem tej książki jest nie tylko zebranie wiedzy o niepełnosprawności sensorycznej, prezentacja aktualnych metod i form pomocy, ale co najważniejsze refleksja nad koniecznością doskonalenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Wreszcie, należy podkreślić, iż prezentowane w poszczególnych artykułach treści nie skupiają się jedynie na tych, którzy doświadczają niepełnosprawności sensorycznej, ale także zwracają uwagę na ludzi „fachowo pomagających”, specjalistów, profesjonalistów na których spoczywa ogromna odpowiedzialność pomocowa. Autorzy tych artykułów podejmują bardzo wrażliwe tematy, jak np. odpowiedzialność moralna czy problemy natury etyczno-zawodowej.

Z recenzji dr hab. Teresy Zbyrad, prof. UP