WYCHOWANIE JAKO WARTOŚĆ

35,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak Małgorzata Dubis
Liczba stron: 263
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-68-5
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 35,00 zł

Recenzja

Istnieją pewne szczegółowe normy, imperatywy, które stanowią podstawę życia dla wielu ludzi. Stąd wychowanie ku wartościom jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pedagogiki, zaś wychowanie jako długotrwały proces stanowi fundamentalną wartość dla człowieka. Wychowanie do wartości zawsze winno być integralnie powiązane z procesem edukacyjno-wychowawczym rodziny i szkoły.

Studium pod redakcją naukową prof. dr hab. Mariana Zdzisława Stepulaka i dr Małgorzaty Dubis stanowi owoc ich pracy dydaktyczno-naukowej. Autorami recenzowanej książki są naukowcy, z różnych ośrodków akademickich, reprezentujący wielorakie dyscypliny subdyscypliny naukowe, przybliżając w ten sposób czytelnikowi możliwość wieloaspektowego spojrzenia na omawianą problematykę.

Na treść książki składają się opracowania teoretyczno-empiryczne kilkunastu autorów, którzy prezentują własne przemyślenia i wyniki badań.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Edwarda Jarmocha