PROFILAKTYKA SZKOLNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI – KONCEPCJE, BADANIA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

36,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 200
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-73-9
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 36,00 zł

Opis

(…) Tematyka poszczególnych artykułów dotyczy szerokiej gamy wyzwań, w obliczu których staje dzisiaj profilaktyka w polskiej szkole. Dla ich autorów ważne było bowiem, aby pobudzić do osobistej refleksji i doskonalenia swoich działań nie tylko szkolnych specjalistów zajmujących się profilaktyką, ale również (a czasem przede wszystkim) każdego pracownika szkoły, który ponosi odpowiedzialność za skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole. Równocześnie mamy nadzieję, że poruszone zagadnienia staną się inspiracją dla badaczy identyfikujących procesy i mechanizmy skutecznej profilaktyki oraz decydentów poszukujących optymalnych rozwiązań dla dobrej zmiany w polskim systemie edukacji.

Recenzja

Niniejsza publikacja stanowi przegląd szerokich rozważań, częściowo opartych na własnych projektach empirycznych Autorów. Rozważania te mogą być przydatne dla profilaktyki zachowań ryzykownych w szkole oraz budowania procesów wychowawczych.

Z recenzji prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego