WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W NAUCE I PRAKTYCE

73,00 

Redakcja naukowa: Sylwia Skrzypek-Ahmed, Adam Szafarczyk
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2019
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-34-1
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-39-6

Opis

Niniejsza monografia koncentruje się na wybranych aspektach rozwoju społeczno-gospodarczego, na przyziemnych problemach naszego kraju i regionu – szeroko rozumianej Lubelszczyzny. Jest próbą uchwycenia tego, co jest dzisiaj ważne – tu i teraz – dla nas. Przekazuje wyniki badań i obserwacji a także zarysowuje kierunki działań, na których powinniśmy się skupić, by żyło nam się lepiej (przynajmniej lepiej niż dzisiaj).

Recenzja

Rozwój społeczno-gospodarczy przebiega obecnie w warunkach daleko idącej zmienności. Dobiega końca jeden paradygmat rozwojowy oparty na globalizacji i liberalizacji. Finalny kres zadał mu kryzys 2007/2008. Mimo upływu ponad dekady nie wypracowano jednak ani rozwiązań teoretycznych ani praktycznych determinujących przyszłe trajektorie rozwoju. Sytuacja różni się zasadniczo in minus od Wielkiego Kryzysu z lat 1929-32, kiedy to w nurcie teoretycznym pojawił się keynesizm i interwencjonizm państwowy na wielka skalę. Stąd też oczekiwania wobec przyszłości są duże, ale nie są oparte ani na intelektualnych ani pragmatycznych podstawach. Niniejsza publikacja podejmuje istotne wątki i próbuje przybliżyć złożony obraz sytuacji czytelnikowi. Należy wyrazić nadzieję, że podjęte badania przyniosą pozytywny wkład do teorii i praktyki gospodarczej.

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed, dr hab. Adam Szafarczyk

Wspólnym mianownikiem recenzowanych opracowań jest terytorialność analizowanych problemów. Niniejsza publikacja przybliża czytelnikowi niezwykle istotne i aktualne kwestie społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu poruszono bardzo wartościowe tematy takie jak: empiryczna analiza dysfunkcji przestrzennej koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wsparcie start-upów technologicznych przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, dylematy innowacyjności eksportu, czy też praca jako kategoria ekonomii narodowej Stanisława Głąbińskiego.

Z recenzji prof. dr hab. Jana Solarza