ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ (WYBRANE PROBLEMY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE)

24,00 

Autor: Sylwia Skrzypek-Ahmed
Liczba stron: 172
Rok wydania: 2019
ISBN – wersja drukowana: 978-83-66159-16-7
Dyscyplina: Ekonomia i finanse
Książka: 24,00 zł

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2150

Opis

(…) Brak usystematyzowanej wiedzy na temat ewoluowania instytucjonalnych form pomocy społecznej (wzrost ryzyka w procesach funkcjonowania DPS), któ­ra jest wyrywkowa, szczątkowa, dotyczy wąskich, wybranych aspektów funkcjo­nowania, była inspiracją do napisania niniejszej rozprawy.

(…) Pluralizm, decentralizacja oraz dekoncentracja, czyli kierunki, którym podpo­rządkowane zostały reformatorskie zmiany w pomocy społecznej (DPS), nie po­winny oznaczać pozbywania się przez władzę odpowiedzialności za ich realizację. Przeprowadzona analiza doświadczeń wybranych krajów UE wskazuje, że w wa­runkach decentralizacji sektora publicznego, rola rządów nie zmniejsza się, lecz zmienia, podobnie jak rola władz samorządowych oraz organizacji społecznych. (…)

Recenzja

Podjęty w publikacji temat jest szczególnie aktualny z uwagi na prognozowany ujemny przyrost naturalny pozwalający na określenie przypuszczalnej liczby osób wymagających długotrwałej opieki i pomocy. Dane statystyczne wskazują na fakt narastającego problemu niedostatecznej opieki i pielęgnacji nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji kwalifikującymi się do opieki w Domach pomocy Społecznej. Autorka ukazała stopień powiązania państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w procesie realizacji zadań pomocy społecznej zarówno na gruncie krajowym, jak i europejskim. Szczególną wartością niniejszej publikacji jest podjęcie w niej przez Autorkę problematyki skutecznego wdrożenia procesów zarządzania ryzykiem w organizacji, a konkretniej w Domach Pomocy Społecznej i innych organizacjach z szeroko pojętego obszaru pracy socjalnej. Z wyników przeprowadzonych badań pracownicy socjalni mogą się dowiedzieć jakie mogą być przyczyny niepowodzeń w ich pracy.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Sławomira M. Mazura