WYBRANE MODELE I ALGORYTMY ZARZĄDZANIA STRUGAMI WAGONÓW TOWAROWYCH

12,00 

Autor: Tadeusz Cisowski
Liczba stron: 67
ISBN 978-83-62074-03-7
Rok wydania:2009
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
Książka: 12,00 zł

Opis

W pracy zaprezentowano nowe pokolenie modeli zarządzania strugami wagonów towarowych w rejonie sieci kolejowej, oparte na metodach optymalizacji dyskretnej.

Opisano trzy sytuacje decyzyjne, wymagające zmiany funkcjonującego systemu organizacji potoków wagonów i przedstawiono algorytm korekty operatywnej planu zestawiania pociągów, odpowiadający tym sytuacjom.

Ponadto efektywnie rozwiązano zadanie zarządzania parkiem wagonów próżnych na bazie nowego modelu i algorytmu optymalnego rozdziału wagonów próżnych, opartego na czterech ważnych zasadach: dekompozycji, agregacji informacji, koor­dynacji i dezagregacji. Zaproponowano również nowe rozwiązanie zadania korekty optymalnego planu rozdziału wagonów próżnych, wykorzystujące wiedzę praktyczną decydenta. Uwzględniono przy tym przypadek deficytu wagonów próżnych.

Sformułowano i rozwiązano także dynamiczne wielokryterialne zadanie o poto­kach z leksykograficznym uporządkowaniem kryteriów. Dynamikę modelu wyrażono poprzez „rozciągnięty w czasie” schemat potoków transportowych, stanowiący zbiór modeli statycznych. Opracowany plan dynamicznego zarządzania strugami wagonów zapewnia równomierność funkcjonowania podstawowych elementów sieci kolejo­wej.

W pracy sformułowano również pojęcie efektu dynamiki w sterowaniu potokami transportowymi. Efekt ten określono wektorem składającym się z dwóch komponen­tów: czasowego i kosztowego.

Opracowane modele i algorytmy rozwiązywania dynamicznych zadań o potokach, z kryteriami wektorowymi, zastosowano w budowie kalendarzowych planów zała­dunku dla pociągów wahadłowych.