WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W UJĘCIU INSTYTUCJONALNO-PRAWNYM

23,00 

Redakcja naukowa: Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66159-15-0
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 23,00 zł

Opis

Istotną część monografii poświęcono problematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Taki dobór treści i określenie proporcji zakresu tematycznego wynika z klasyfikacji wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi państwami. Warto zwrócić uwagę, iż cyberprzestrzeń systematycznie zyskuje na znaczeniu, stając się areną konfliktów i wielowymiarowej rywalizacji pomiędzy podmiotami państwowymi. Priorytetowy charakter zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem prowadzi do rozpatrywania bezpieczeństwa państwa w wymiarze makrostrukturalnym. W monografii zostały także poddane analizie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jednostek. Autorzy chcą bowiem podkreślić, iż to jednostki tworzą system bezpieczeństwa i bardzo często stanowią jego najsłabsze ogniwo. Przedstawione rozdziały dają jednocześnie wgląd w aktualną literaturę przedmiotu, pozwalają też poznać akty normatywne regulujące funkcjonowanie instytucji i innych istotnych aspektów bezpieczeństwa państwa.