CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I OCHRONY PRYWATNOŚCI OBYWATELI

25,00 

Redakcja naukowa: Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
Liczba stron: 86
Rok wydania: 2019
ISBN – wersja drukowana:
978-83-66159-25-9
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 25,00 zł

Opis

Celem monografii jest przedstawienie wniosków wynikających z pogłębionych badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych, ekspertów oraz praktyków zajmujących się różnymi aspektami bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Recenzja

Monografia jest cennym opracowaniem zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Jej treść została przedstawiona z zachowaniem logiki wywodu, co świadczy o wnikliwym zaangażowaniu Autorów nie tylko w zgłębianie literatury przedmiotu, ale także o umiejętnościach analitycznych i wartościujących jej opracowanie. Charakteryzowana publikacja jest dobrym przykładem stosowania właściwej projekcji badawczej zawierającej różne jej etapy np. określenie znaczenia i wagi wybranej problematyki, określenie celu, antycypacja problemów badawczych itp. Podjęte w pracy rozważania badawcze są integralnym elementem obszaru dociekań naukowych prezentowanych przez naukowców zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa w kontekście ochrony prywatności obywateli.

Z recenzji dr hab. Andrzej Pieczywok