WOLONTARIAT MŁODZIEŻOWY JAKO SZANSA SAMOAKTUALIZACJI

40,00 

Autor: Grzegorz Kata
Liczba stron: 202
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-46-3
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 40,00 zł

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2061

Opis

Ujęty w tytule książki termin samoaktualizacja odnosi się do osobistego rozwoju wolontariuszy i został zdefiniowany na gruncie psychologii humanistycznej. Samoaktualizacja, przyjmując definicję za Maslowem (1993, 2006), oznacza tendencję do pełnej realizacji posiadanego potencjału, a więc: talentów, zdolności, odkrywania swojej tożsamości i stawania się tym, kim się jest. W realizacji tej tendencji istotną rolę odgrywa aktywność własna jednostki. Polega to na przyjmowaniu twórczej i podmiotowej postawy wobec własnego życia i zewnętrznych determinant (zob. Buhler, 1971; Turska, 1994). W stosunku do młodych ludzi można mówić o wzrastaniu do samorealizacji, czyli nabywaniu takich cech, które umożliwiają bądź ułatwiają realizację pełnego potencjału. Samoaktualizacja jest więc ciągłym procesem osiągania coraz większego poziomu własnej dojrzałości, poziomu kształtowania siebie i osobistego rozwoju.

W niniejszej książce postanowiono zająć się związkiem między wspomnianymi już wyżej: poziomem samoaktualizacji a jakością pracy wolontariusza młodzieżowego. Podjęcie badań w tym kierunku uzasadnia nieustające zainteresowanie młodych ludzi omawianą formą działania.