PROCEDURA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – DOŚWIADCZENIA Z KAMPANII WYBORCZEJ 2011 R.

30,00 

Autor: Łukasz Wojciechowski
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-42-5
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 30,00 zł

Opis

(…) Opracowanie obejmuje swym zakresem chronologicznym okres kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Początkowa cezura to 5 sierpnia 2011 roku. Zgodnie z kalendarzem wyborczym wtedy rozpoczęła się kampania wyborcza, po tym jak 4 sierpnia 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski zarządził wybory (5 sierpnia 2011 roku to data opublikowania postanowienia prezydenta Bronisława Komorowskiego w Dzienniku Ustaw). Odbyły się one 9 października 2011 roku, jednak cezura końcowa to 7 października 2011 roku, ponieważ 8 i 9 października 2011 roku nie była prowadzona agitacja wyborcza, z uwagi na ciszę wyborczą. Przy analizie marketingowej post factum wykorzystano też wynik wyborów jako narzędzie kontroli marketingowej, który został ogłoszony po cezurze końcowej. Całość rozważań nawiązuje też do wydarzeń poprzedzających kampanię promocyjną do Sejmu, w szczególności jej uwarunkowań politycznych. Konieczność przesunięcia cezury czasowej w przypadku niektórych podmiotów spowodowana jest także prowadzeniem agitacji wyborczej poza wyznaczonym przepisami prawa okresem.

Przy realizacji podjętego problemu badawczego zostały zastosowane różne metody badawcze: metoda instytucjonalno-prawna została zastosowana w analizie uwarunkowań prawnych kampanii promocyjnych poprzedzających elekcje, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów finansowania kampanii wyborczej; metoda decyzyjna była niezbędna do kompleksowych badań nad omawianą problematyką, w szczególności nad procesami decyzyjnymi, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane działania marketingowe; metoda komparatystyczna znalazła zastosowanie w porównywaniu działań marketingowych poszczególnych podmiotów rywalizacji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem doboru narzędzi marketingowych; metoda statystyczna była niezbędna do analizy skuteczności działań marketingowych w odniesieniu do osiągniętych rezultatów, które są mierzone ilością głosów na dane ugrupowanie; analiza czynnikowa znalazła zastosowanie w badaniach nad uwarunkowaniami politycznymi elekcji w 2011 roku oraz nad przebiegiem kampanii wyborczej. Pozwoliła na wyodrębnienie z dużej liczby dynamicznych interakcji w toku działań promocyjnych grup zmiennych, które dają się wyodrębnić i mają wpływ na przekaz perswazyjny.