WIELOWYMIAROWE UJĘCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

40,00 

Redakcja naukowa: Marian Zdzisław Stepulak, Jacek Łukasiewicz
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-64-7
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 40,00 zł

Opis

Fragment: (…) Głównym motywem rewalidacji jest przede wszystkim udoskonalenie człowieka biorąc pod uwagę aspekt fizyczny, intelektualny, psychiczny oraz społeczny, a także pomoc w zdobyciu wykształcenia. Rewalidacja pełni funkcję rekonstrukcji sprawności zniszczonych organów albo poprawy ich funkcji. Polepszenie kondycji fizycznej otwiera perspektywy niepełnosprawnemu ruchowo na samodzielną egzystencję w życiu codziennym, prowokuję wręcz do zdobywania wykształcenia, do podjęcia pracy, ale również do adaptacji w środowisku, w którym egzystuje. W dzisiejszych czasach pojęcie rewalidacji naprzemiennie używa się z definicją rehabilitacji, ale jedno i drugie zajmuje się oddziaływaniem na jednostkę w celu przywrócenia osobie niepełnosprawnej ruchowo normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Recenzja

Autorzy tekstów zawartych w publikacji w większości oparli je na badaniach własnych, prowadzonych w ostatnim czasie. Są to więc analizy, które oddają aktualny stan problematyki niepełnosprawności. Metodologiczna koncepcja przedstawionych w książce badań empirycznych jest przejrzysta. Uważna lektura tekstów nasuwa spostrzeżenie, że ich twórcy zakładają znaczny poziom fachowej wiedzy u czytelnika, zwłaszcza z zakresu psychologii. Mimo to, co jest plusem publikacji, nie zrezygnowali z niemal podręcznikowego wyjaśnienia podstawowych pojęć, zastosowanych w artykułach; niekiedy nawet w formie słowniczka.

Jan Paweł II podkreślał godność osoby niepełnosprawnej oraz akcentował, że żadna forma oraz żaden stopień niepełnosprawności nie ujmują nic godności osoby. Równocześnie niepełnosprawność uwidacznia kruchość ludzkiej kondycji, natomiast trudności życia osoby niepełnosprawnej są nieraz postrzegane jako skandal lub prowokacja. Podkreślał, iż niepełnosprawny nie jest osobą w inny sposób niż pozostali, a zatem uznając i chroniąc jego godność i prawa, uznajemy chronimy godność i prawa nas wszystkich i każdego Autorzy w swoich naukowych tekstach mówią nieco innym językiem. Jednak nie tracą z oczu wspomnianej personalistycznej perspektywy. Jest to ważnym walorem książki.

Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Święsa