EDUKACJA SZEŚCIOLATKA

26,00 

Redakcja naukowa: Agnieszka Weiner, Anna Koper
Liczba stron: 188
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-65-4
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 26,00 zł

Opis

Niniejsza publikacja w swoisty sposób włącza się w dyskusję na temat edukacji sześciolatka, nie narzucając określonej wizji rzeczywistości szkolnej, ale zachęcając do krytycznej refleksji, poprzez szerokie spectrum odniesień do najnowszych teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, ukazanie przykładów zastosowania wyników badań i dyskusji naukowych w praktyce, a także dylematów i wyzwań stojących przed nauczycielami. Prezentuje przemyślenia badaczy z wielu ośrodków akademickich w Polsce, co pozwala spojrzeć na podjętą problematykę z różnych perspektyw, związanych z kierunkami zainteresowań naukowych Autorów.

Recenzja

Prezentowane w książce teksty stanowią świetną materię do krytycznego namysłu nad problematyką kształcenia sześciolatków. Spektrum poruszanych wątków jest szerokie, w tomie pomieszczono między innymi analizy dotyczące: regulacji prawnych w kwestii obowiązku szkolnego w polskim systemie oświatowym; europejskiego kontekstu edukacji małych dzieci; potencjału współczesnych uczniów w wieku wczesnoszkolnym i ich partycypacji we własnym uczeniu się; czynników warunkujących dobrą edukację dzieci sześcioletnich; włączania niepełnosprawnych sześciolatków do edukacji w szkołach powszechnych i inne. W publikacji odnajdziemy zarówno odniesienia do najnowszych teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, jak i przykłady zastosowania wyników badań i dyskusji naukowych w praktyce. Znajdziemy w nim również nawiązania do istotnych trudności, jakie napotykają nauczyciele, chcący sprostać wyzwaniom nowoczesnego kształcenia dzieci. Walorem książki jest również to, że Redaktorkom udało się zgromadzić teksty Autorów reprezentujących kilka ośrodków akademickich w Polsce, co zaowocowało zróżnicowanym, interesującym wielogłosem dotyczącym różnych pól problematyki edukacji młodszych dzieci. (…) Książka zawiera świetne analizy dotyczące kształcenia dziecka sześcioletniego. Stanowi znakomite podłoże do dyskusji na temat kształtu oświaty i kierunku wprowadzanych zmian.

Z recenzji dr hab. Marzenny Nowickiej, prof. UWM