EWOLUCJA INSTYTUCJI POLSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. W 80-LECIE PRAWA WEKSLOWEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 1936 R.

40,00 

Redakcja naukowa: Jan Mojak, Jacek Widło, Agnieszka Żywicka
Liczba stron: 403
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-51-7
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 40,00 zł

Opis

Podjęcie się przez Autorów oddawanego do Państwa rąk opracowania próby zdiagnozowania stanu instytucjonalnego papierów wartościowych współczesnej Polski wydaje się więc ze wszech miar pożądane, a wręcz konieczne. Znakomitą okazją do podjęcia się tego niezmiernie trudnego wyzwania była 80-ta rocznica uchwalenia obowiązującej do dzisiaj w Polsce ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. nr 37 poz. 282; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 160).