SYTUACJA PRZEDSIĘBIORCY NA TLE ZMIAN W PRAWIE PUBLICZNYM I PRYWATNYM W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ

75,00 

Redakcja naukowa: Jan Mojak, Agnieszka Żywicka
Liczba stron: 409
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-29-6
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 75,00 zł

Opis

Oddawane do Państwa rąk opracowanie w sposób kompleksowy traktuje o zmianach, które nastąpiły w sferze prawa publicznego i prywatnego, regulującego proces prowadzenia działalności gospodarczej w różnych obszarach – od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej aż do chwili obecnej. Zawarte tu wywody i analizy szeroko ukazują różne aspekty sytuacji prawnej przedsiębiorcy w polskim prawie administracyjnym, gospodarczym, podatkowym, bankowym oraz prywatnym, odnosząc się bezpośrednio do praktyki obrotu gospodarczego. Autorzy często podejmują kwestie trudne i kontrowersyjne, nie ograniczając się przy tym wyłącznie do analizy zmian dokonywanych w systemie prawa, ale starają się uwypuklać szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców jako uczestników obrotu gospodarczego oraz formułują wnioski de lege ferenda.