W POSZUKIWANIU ISTOTY SZCZĘŚCIA

38,00 

Redakcja naukowa: Wiesław P. Poleszak
Liczba stron: 319
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-14-2
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 38,00 zł

Opis

(…) Co czyni szczęście zagadnieniem tak ciekawym i wciąż żywym w świadomości wielu myślicieli na przełomie tysiącleci? Czy możemy jeszcze coś wnieść do rozumienia szczęścia? okazuje się, że tak. Przemawiają za tym dwa kluczowe elementy. Po pierwsze, problematyka szczęścia to temat ciągle niewyczerpany. Może to wynikać z faktu, że dyscypliny naukowe zajmujące się zachowaniem człowieka (psychologia, ekonomia i socjologia) to nauki stosunkowo młode. zwłaszcza w porównaniu do medycyny i pedagogiki. Nieustannie wnoszą one nowe odkrycia płynące z badań w zakresie poruszanej problematyki. Drugi czynnik sprawiający, że problem szczęścia jest ciągle żywy i ciekawy dla badaczy to szybszy lub wolniejszy, ale jednak permanentny rozwój, który zachodzi w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Sprawia on, że spostrzegamy stare problemy w nowej odsłonie. Innym powodem, dla którego powstała niniejsza monografia jest żywe zainteresowanie oraz duże zapotrzebowanie na tę tematykę wśród czytelników. świadczy o tym ilość wydanych i czytanych poradników traktujących o tym, jak być szczęśliwym człowiekiem. dowodzi to żywego zainteresowania wiedzą na temat problematyki szczęścia. (…)

Recenzja

Badania nad doświadczaniem, dążeniem, sposobem interpretacji szczęścia są bardzo istotne dla zrozumienia kondycji współczesnego człowieka. Jest to wciąż otwarte pole analiz teoretycznych i empirycznych, stanowiące podstawę dla wielu badań porównawczych (jak np. pomiędzy różnymi grupami społecznymi, różnymi kulturami, różnymi grupami osób zmagających się z problemami kryzysów, choroby, itd.). Bardzo cenne są, zawarte w monografii, wieloaspektowe i interdyscyplinarne analizy szczęścia – jest to dobry materiał dla przyszłych badaczy i źródło informacji o różnych możliwościach interpretacji pojęcia szczęścia.

Z recenzji prof. dr hab. Henryka Gasiula