UKRAINA A POLSKA: PROBLEMY TEORETYCZNE PROCESU SPOŁECZNO-KULTUROWEGO I PRAKTYKA KSZTAŁTOWANIA DIALOGICZNEGO ZACHOWANIA MŁODZIEŻY

25,00 

Redakcja naukowa: Inessa Filippowa, Marian Zdzisław Stepulak
Liczba stron: 154
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-48-7
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 25,00 zł

Opis

Oferowana monografia ukazuje wyniki badań naukowych różnorodnych kwestii, które ogarniają rozwój młodej osoby we współczesnym środowisku socjalno-kulturalnym: tolerancję/nietolerancję, stereotypy i  uprzedzenia etniczne, ksenofobię, osobliwości percepcji etniczno-społecznej, procesy migracyjne i  kształtowanie zachowań dialogicznych, poczucie patriotyzmu i wyobrażenia przyszłości. Uwaga skupiona jest głównie na intencjach społecznych młodzieży w regionach przygranicznych Ukrainy (Wołyń) i Polski (województwa lubelskie i lubuskie). U  podstaw materiałów monografii leżą badania społeczno-psychologiczne przeprowadzone w obwodzie wołyńskim od września 2015 do stycznia 2016 w ramach wdrożenia projektu międzynarodowego Przeciwdziałanie nietolerancji, ksenofobii i kształtowanie zachowań dialogicznych młodzieży w regionach przygranicznych Ukrainy i Polski za wsparciem Konsulatu Generalnego RP w Łucku. Badania polskich naukowców wykazują spójność problematyki na terenach przygranicznych obu krajów i tworzą możliwości do zapoznania się z innymi rodzajami praktyki dialogicznej.